shape1 shape2 shape3

Pajtim Hyseni

Zeichner

Pajtim Hyseni

Werdegang

Zeichner Ingenieurbau
EFZ